ترانزیستور ماسفت 23N50
  ترانزیستور ماسفت 23N50 ماسفت 500 ولت 23 آمپر 315 وات 23N50
  ماسفت ۵۰۰ ولت ۲۳ آمپر ۳۱۵ وات ۲۳N۵۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت 2N7002 SOT23 SMD
  ترانزیستور ماسفت 2N7002 SOT23 SMD ماسفت 60 ولت 0.115 آمپر 0.2 وات 2N7002 SMD
  ماسفت ۶۰ ولت ۰.۱۱۵ آمپر ۰.۲ وات ۲N۷۰۰۲ SMD
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت BSS89
  ترانزیستور ماسفت BSS89 ماسفت 240 ولت 0.3 آمپر 1 وات BSS89
  ماسفت ۲۴۰ ولت ۰.۳ آمپر ۱ وات BSS۸۹
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت BUK454-400
  ترانزیستور ماسفت BUK454-400 ماسفت 400 ولت 4.2 آمپر 75 وات BUK454-400
  ماسفت ۴۰۰ ولت ۴.۲ آمپر ۷۵ وات BUK۴۵۴-۴۰۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF2807
  ترانزیستور ماسفت IRF2807 ماسفت 75 ولت 82 آمپر 200 وات IRF2807
  ماسفت ۷۵ ولت ۸۲ آمپر ۲۰۰ وات IRF۲۸۰۷
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF2807S D2PAK SMD
  ترانزیستور ماسفت IRF2807S D2PAK SMD ماسفت 55 ولت 82 آمپر 230 وات IRF28078 D2PAK SMD
  ماسفت ۵۵ ولت ۸۲ آمپر ۲۳۰ وات IRF۲۸۰۷۸ D۲PAK SMD
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF3205
  ترانزیستور ماسفت IRF3205 ماسفت 55 ولت 110 آمپر 200 وات IRF3205
  ماسفت ۵۵ ولت ۱۱۰ آمپر ۲۰۰ وات IRF۳۲۰۵
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF3205 D2PAK SMD
  ترانزیستور ماسفت IRF3205 D2PAK SMD ماسفت 55 ولت 110 آمپر 200 وات IRF3205 D2PAK SMD
  ماسفت ۵۵ ولت ۱۱۰ آمپر ۲۰۰ وات IRF۳۲۰۵ D۲PAK SMD
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF3710
  ترانزیستور ماسفت IRF3710 ماسفت 100 ولت 57 آمپر 200 وات IRF3710
  ماسفت ۱۰۰ ولت ۵۷ آمپر ۲۰۰ وات IRF۳۷۱۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF4905
  ترانزیستور ماسفت IRF4905 ماسفت 55 ولت 74 آمپر 200 وات IRF4905
  ماسفت ۵۵ ولت ۷۴ آمپر ۲۰۰ وات IRF۴۹۰۵
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF540
  ترانزیستور ماسفت IRF540 ماسفت 100 ولت 33 آمپر 120 وات IRF540
  ماسفت ۱۰۰ ولت ۳۳ آمپر ۱۲۰ وات IRF۵۴۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF630
  ترانزیستور ماسفت IRF630 ماسفت 200 ولت 9 آمپر 75 وات IRF630
  ماسفت ۲۰۰ ولت ۹ آمپر ۷۵ وات IRF۶۳۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF640
  ترانزیستور ماسفت IRF640 ماسفت قدرت 200 ولت 18آمپر 150 وات IRF640
  ماسفت قدرت ۲۰۰ ولت ۱۸آمپر ۱۵۰ وات IRF۶۴۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF740
  ترانزیستور ماسفت IRF740 ماسفت 400 ولت 10 آمپر 125 وات IRF740
  ماسفت ۴۰۰ ولت ۱۰ آمپر ۱۲۵ وات IRF۷۴۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF820
  ترانزیستور ماسفت IRF820 ماسفت 500 ولت 2.5 آمپر 50 وات IRF820
  ماسفت ۵۰۰ ولت ۲.۵ آمپر ۵۰ وات IRF۸۲۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF840
  ترانزیستور ماسفت IRF840 ماسفت 500 ولت 8 آمپر 125 وات IRF840
  ماسفت ۵۰۰ ولت ۸ آمپر ۱۲۵ وات IRF۸۴۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF9530
  ترانزیستور ماسفت IRF9530 ماسفت 100 ولت 12 آمپر 75 وات IRF9530
  ماسفت ۱۰۰ ولت ۱۲ آمپر ۷۵ وات IRF۹۵۳۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF9540
  ترانزیستور ماسفت IRF9540 ماسفت 100 ولت 19 آمپر 150 وات IRF9540
  ماسفت ۱۰۰ ولت ۱۹ آمپر ۱۵۰ وات IRF۹۵۴۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF9630
  ترانزیستور ماسفت IRF9630 ماسفت 200 ولت 6.5 آمپر 74 وات IRF9630
  ماسفت ۲۰۰ ولت ۶.۵ آمپر ۷۴ وات IRF۹۶۳۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF9640
  ترانزیستور ماسفت IRF9640 ماسفت 200 ولت 11 آمپر 125 وات IRF9640
  ماسفت ۲۰۰ ولت ۱۱ آمپر ۱۲۵ وات IRF۹۶۴۰
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRF9Z34N
  ترانزیستور ماسفت IRF9Z34N ماسفت 55 ولت 19 آمپر 68 وات IRF9Z34N
  ماسفت ۵۵ ولت ۱۹ آمپر ۶۸ وات IRF۹Z۳۴N
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRFP150N
  ترانزیستور ماسفت IRFP150N ماسفت 100 ولت 42 آمپر 160 وات IRFP150N
  ماسفت ۱۰۰ ولت ۴۲ آمپر ۱۶۰ وات IRFP۱۵۰N
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRFP250N
  ترانزیستور ماسفت IRFP250N ماسفت 200 ولت 30 آمپر 214 وات IRFP250N
  ماسفت ۲۰۰ ولت ۳۰ آمپر ۲۱۴ وات IRFP۲۵۰N
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRFP264
  ترانزیستور ماسفت IRFP264 ماسفت 250 ولت 38 آمپر 280وات IRFP264
  ماسفت ۲۵۰ ولت ۳۸ آمپر ۲۸۰وات IRFP۲۶۴
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRFZ34N
  ترانزیستور ماسفت IRFZ34N ماسفت 55 ولت 29 آمپر 68 وات IRFZ34N
  ماسفت ۵۵ ولت ۲۹ آمپر ۶۸ وات IRFZ۳۴N
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ماسفت IRFZ44N
  ترانزیستور ماسفت IRFZ44N ماسفت 55 ولت 49 آمپر 94 وات IRFZ44N
  ماسفت ۵۵ ولت ۴۹ آمپر ۹۴ وات IRFZ۴۴N
  تماس بگیرید

   ترانزیستور ماسفت


   ترانزیستور مهم ترین قطعه مداری در الکترونیک می باشد و به اصطلاح می توان آن را قلب تپنده مدارهای الکترونیکی دانست. ترانزییستورها از عناصری با نام نیمه هادی مانند سیلیکون و ژورمانیوم ساخته می شود و اگرچه میلیون ها ترانزیستور به صورت جداگانه و تکی استفاده می شوند اما اکثریت آن ها همراه دیودها ، مقاومت ها، خازن ها و دیگر قطعات الکترونیکی برای ساخت یک مدار کامل الکترونیک کاربرد دارند. گاهی جهت تقویت ولتاژ یا جریان و گاهی  در مدار به صورت کلید قطع و وصل  مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد مهم ترانزیستور این است که می تواند مقدار هادی بودن خودر را تغییر بدهد یعنی هنگامی که یک هادی است می تواند هدایت خوبی داشته باشد و هنگامی که می خواهد مانند یک عایق عمل کند می تواند جریان بسیار کمی را از خود عبور دهد که این جریان بسیار ناچیز است. از جمله معروف ترین ترانزیستور اثر میدانی نیمه رسانا در مدارهای الکترونیک آنالوگ و دیجیتال، ترانزیستور ماسفت می باشد. این ترانزیستور بر خلاف ترانزیستور BJT که بر مبنای کنترل جریان کار می کنند، ماسفت ها برمبنای کنترل ولتاژ کار می کنند و به جای سه پایه ی Base، Collector، Emitter دارای سه پایه ی Gate، Source و Drain می باشند.در این قسمت پایه ی Gate کار کنترل، پایه ی Source کار ورودی و Drain کار خروجی را انجام می دهد. عملکرد این ترانزیستور به گونه ای است که هرگاه ولتاژ بر پایه ی Gate اعمال شود، یک میدان الکتریکی ایجاد می شود که جریان بین Drain , Source را کنترل می کند.نکته ای باید توجه داشته باشیم این است که هیچ جریانی بین Gate و ماسفت وجود ندارد.
   ماسفت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده