DF35C 8/5 8PIN DF
  DF35C 8/5 8PIN DF 0
  ۰
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 10 پین DT30 10PIN
  ترمینال روبردی 10 پین DT30 10PIN ترمینال تایریستور
  ترمینال تایریستور
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 10 پین KF55 10PIN
  ترمینال روبردی 10 پین KF55 10PIN ترمینال دوطبقه 10پین
  ترمینال دوطبقه ۱۰پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF103 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF103 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF126V 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF126V 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF127V 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF127V 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF300 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF300 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF3000 7/5 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF3000 7/5 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF301 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF301 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF35C 8/5 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF35C 8/5 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF45C 9/5 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF45C 9/5 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF635 6/35 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF635 6/35 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF825 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF825 2PIN ترمینال دوطبقه 2پین
  ترمینال دوطبقه ۲پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2 پین KF950 9/5 2PIN
  ترمینال روبردی 2 پین KF950 9/5 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2پین KF128V 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2پین KF128V 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 2پین KF129V 5/0 2PIN
  ترمینال روبردی 2پین KF129V 5/0 2PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF129V 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF129V 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF300 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF300 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین HB9500 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین HB9500 3PIN ترمینال تایریستور
  ترمینال تایریستور
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF103 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF103 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF127V 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF127V 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF128V 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF128V 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF301 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF301 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF35C 8/5 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF35C 8/5 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF45C 9/5 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF45C 9/5 3PIN KF45C 9/5 3PIN ترمینال
  KF۴۵C ۹/۵ ۳PIN ترمینال
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF635 6/35 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF635 6/35 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3 پین KF950 9/5 3PIN
  ترمینال روبردی 3 پین KF950 9/5 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 3پین KF126V 5/0 3PIN
  ترمینال روبردی 3پین KF126V 5/0 3PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 4 پین KF35C 8/5 4PIN
  ترمینال روبردی 4 پین KF35C 8/5 4PIN ترمینال روبردی
  ترمینال روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 4 پین KF45C 9/5 4PIN
  ترمینال روبردی 4 پین KF45C 9/5 4PIN KF45C 9/5 4PIN ترمینال
  KF۴۵C ۹/۵ ۴PIN ترمینال
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 4 پین KF825 4PIN
  ترمینال روبردی 4 پین KF825 4PIN ترمینال دوطبقه 4پین
  ترمینال دوطبقه ۴پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 5 پین KF55 5PIN
  ترمینال روبردی 5 پین KF55 5PIN ترمینال دوطبقه 5 پین
  ترمینال دوطبقه ۵ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 7 پین DT30 7PIN
  ترمینال روبردی 7 پین DT30 7PIN ترمینال دوطبقه 7پین
  ترمینال دوطبقه ۷پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 8 پین DT30 8PIN
  ترمینال روبردی 8 پین DT30 8PIN ترمینال دوطبقه 8پین
  ترمینال دوطبقه ۸پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 9 پین KF55 9PIN
  ترمینال روبردی 9 پین KF55 9PIN ترمینال دوطبقه 9پین
  ترمینال دوطبقه ۹پین
  تماس بگیرید
  ترمینال روبردی 9 پین DT30 9PIN
  ترمینال روبردی 9 پین DT30 9PIN ترمینال دوطبقه 9پین
  ترمینال دوطبقه ۹پین
  تماس بگیرید

   ترمینال روبردی چیست و چه کاربردی دارد؟

   همانطور که در مقالات قبلی توضیح دادیم ، ترمینال ها ارتباط بین بردهای الکتریکی را برقرار می کنند به این گونه که روی مدار الکترونیکی لحیم می شوند و امکان برقراری ارتباط  برد را به صورت ورودی و خروجی فراهم می کنند ، ترمینال ها در انواع مختلفی طراحی شده اند که در این مقاله به ترمینال روبردی می پردازیم.پس برای آشنایی بیشتر با ترمینال روبردی این مقاله که توسط فرا الکترونیک تهیه و ارائه شده را مطالعه کنید.
     

   ترمینال رو بردی


    
   ترمینال روبردی که نام لاتین آن Screw terminal است به نام های ترمینال آسانسوری و ترمینال نردبانی معروف اند و به صورت یک تکه می باشند. در ترمینال روبردی سیم ها از طریق پیج ها درون محفظه ترمینال محکم شده و به مدار متصل می شوند. ترمینال روبردی طبق فاصله پایه ، ظاهر ، ارتفاع ، ابعاد و قطر سیم هایی که داخل ترمینال می روند تقسیم بندی می شوند. غالب این ترمینال روبردی دارای فاصله پایه 5/08 میلیمتر هستند و با اعداد 3 رقمی نام گذاری شده اند مانند : 126 / 127 / 128 / 129 / 300 / 301 / 103 
   در برخی از ترمینال  ها فاصله پایه مبنای نام گذاری میباشد مثلا ترمینال 950 که دارای فاصله پایه 9/5 میلیمتر است یا ترمینال 635 و 7620 . این اعداد سه رقمی بیانگر مدل ترمینال پیچی روبردی هستند ، و معمولا دو حرف انگلیسی که وجود داره مخفف نام کارخانه و برند تولید کننده آن می باشد مانند  KF که مخفف نام شرکت  kefa  و MX   مخفف شرکت MAXT  می باشد .
    

   ساختار ترمینال روبردی

   ترمینال روبردی فقط دو پین و سه پین تولید می شود.به این شکل است که یک طرف آن دارای برجستگی و یک طرف آن تورفتگی دارد . در صورتی که تعداد بالای 3پین خواستیم می توانیم به تعداد نیاز از 2پین و 3پین ها روی هم سوار کنیم ، به همین خاطر به ترمینال نردبانی یا آسانسوری هم شناخته می شوند. ترمینال روبردی آسانسوری یا همان نردبانی معمولا سبز رنگ هستند که البته تعدادی آبی نیز دارند. 

   ترمینال روبردی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • kaifeng