2N2222 SOT-23 SMD
  2N2222 SOT-23 SMD ترانزیستور
  ترانزیستور
  تماس بگیرید
  2N2907
  2N2907 ترانزیستور
  ترانزیستور
  تماس بگیرید
  2N2907 SOT-23 SMD
  2N2907 SOT-23 SMD خرید_ترانزیستور
  خرید_ترانزیستور
  تماس بگیرید
  2SB772 SOT-89 SMD
  2SB772 SOT-89 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  2SD882
  2SD882 خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  2SD882 SOT-89 SMD
  2SD882 SOT-89 SMD 2SD882 SOT-89 SMD
  ۲SD۸۸۲ SOT-۸۹ SMD
  تماس بگیرید
  BC327 SOT-23 SMD
  BC327 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  تماس بگیرید
  BC337 SOT-23 SMD
  BC337 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  BC817 SOT-23 SMD
  BC817 SOT-23 SMD BC817
  BC۸۱۷
  تماس بگیرید
  BC856 SOT-23 SMD
  BC856 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  BCX53 SOT-89 SMD
  BCX53 SOT-89 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  BCX54 SOT-89 SMD
  BCX54 SOT-89 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  BCX56 SOT-89 SMD
  BCX56 SOT-89 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  MMBTA42 SOT-23 SMD
  MMBTA42 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  تماس بگیرید
  MMBTA92 SOT-23 SMD
  MMBTA92 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  MPSA42
  MPSA42 خرید ترانزیستور 300ولت
  خرید ترانزیستور ۳۰۰ولت
  تماس بگیرید
  MPSA92
  MPSA92 خرید ترانزیستور NPN
  خرید ترانزیستور NPN
  تماس بگیرید
  S9013 SOT-23 SMD
  S9013 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  تماس بگیرید
  SS8050 SOT-23 SMD
  SS8050 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  SS8550 SOT-23 SMD
  SS8550 SOT-23 SMD ترانزیستور 25ولت
  ترانزیستور ۲۵ولت
  تماس بگیرید
  TIP142
  TIP142 ترانزیستور مثبت
  ترانزیستور مثبت
  تماس بگیرید
  TIP147
  TIP147 ترانزیستور
  ترانزیستور
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N3055
  ترانزیستور بی جی تی 2N3055 ترانزیستور بی جی تی NPN
  ترانزیستور بی جی تی NPN
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 ترانزیستور بی جی تی NPN
  ترانزیستور بی جی تی NPN
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2SA1015
  ترانزیستور بی جی تی 2SA1015 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
  ترانزیستور بی جی تی 2SB772
  ترانزیستور بی جی تی 2SB772 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  تماس بگیرید
   ترانزیستور مهم ترین قطعه مداری در الکترونیک می باشد و به اصطلاح می توان آن را قلب تپنده مدارهای الکترونیکی دانست. ترانزییستورها از عناصری با نام نیمه هادی مانند سیلیکون و ژورمانیوم ساخته می شود و اگرچه میلیون ها ترانزیستور به صورت جداگانه و تکی استفاده می شوند اما اکثریت آن ها همراه دیودها، مقاومت ها، خازن ها و دیگر قطعات الکترونیکی برای ساخت یک مدار کامل الکترونیک کاربرد دارند. گاهی جهت تقویت ولتاژ یا جریان و گاهی در مدار به صورت کلید قطع و وصل مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد مهم ترانزیستور این است که می تواند مقدار هادی بودن خودر را تغییر بدهد یعنی هنگامی که یک هادی است می تواند هدایت خوبی داشته باشد و هنگامی که می خواهد مانند یک عایق عمل کند می تواند جریان بسیار کمی را از خود عبود دهد که این جریان بسیار ناچیز است. انواع مختلفی از ترانزیستورها وجود دارد. معروف ترین نوع ترانزیستور تحت عنوان ترانزیستور پیوندی دوقطبی BJT شناخته می شود. این ترانزیستورها دارای سه قطب بیس(Base)، کلکتور(Collector) و امیتر(Emitter) هستند. همچنین ترانزیستور های BJT از ترکیب دو دیود در انواع NPN , PNP ساخته می شوند. نوع NPN این ترانزیستور که متعارف ترین گونه این ترانزیستور می باشد از قرار گرفتن یک نیمه هادی نوع P در بین دو نیمه هادی نوع N ساخته می شود، همچنین در این نوع، جریان از سمت کلتور به سمت امیتر حرکت کرده و توسط جریان بیس امیتر کنترل می شود در حالی که در نوع PNP با قرارگرفتن مواد نیمه هادی نوع N در بین نیمه هادی نوع P تولید می شود. جریان از امیتر به سمت کلکتور حرکت می کند و توسط جریان امیتر بیس کنترل می شود.
   بی جی تی BJT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده