مقاومت 2.7K 1/2W
مقاومت ۲/۷کیلو نیم وات

تماس بگیرید

مقاومت 2/7K 1.2W


به عنصر الکتریکی که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهد، مقاومت گفته می شود. مقاومت قطعه الکترونیکی دوپایه است که  مطابق قانون اهم زمانی که جریان الکتریکی از آن عبور کند، اختلاف ولتاژ میان پایه هایش ایجاد می شود. مقاومت از مهم ترین اجزای هر مدار الکتریکی می باشد که  براساس میزان حرکت الکترون ها در عنصرها به وجود می آید و با نماد R نمایش داده می شود. مقدار مقاومت ها در عنصرهای مختلف وابسته به جنس نیمه هادی و طول آن متفاوت است. مقدار مقاومت الکتریکی بر حسب اهم اندازه گیری می شود. نماد اهم، یک حرف یونانی است که با امگای بزرگ نمایش داده می شود. یک اهم برابر است با مقدار مقاومتی که اگر به دو سر یک منبع ولتاژ وصل شود، جریان آمپر از آن عبور می کند. مقاومت الکتریکی در عنصرهایی که در آن، الکترون ها به صورت آزادانه حرکت می کنند، کمتر است. عنصرهایی که مقاومت کمتری دارند، به عنوان حامل و عنصرهایی که مقاومت بالایی دارند به عنوان مصرف کننده در صنعت برق و الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که جریان از عنصری با مقاومت پایین عبور کند، منجر به تولید گرما می شود. مقادیر بزرگ مقاومت ها را می توان با پیشوندهای کیلو، مگا یا گیگا نمایش داد که رایج ترین پیشوند برای بیان مقدار مقاومت ها کیلو است. هر کیلو اهم، 1000 اهم و هر مگا اهم 1000 کیلو اهم می باشد. مقاومت ها به دو دسته مقاومت  ثابت و متغیر تقسیم می شوند. مقاومت های ثابت، مقاومت هایی هستند که مقادیر آ ن ها ثابت است و عوامل محیطی و ولتاژهای مختلف هیچ تاثیری بر مقدار آن ها ندارد. در مقاومت های متغیر این چنین نیست بلکه مقاومت ها مقادیر ثابتی ندارند و تنظیم مقدار آن ها جهت کنترل ولتاژ یا جریان مدار به کار می رود. همچنین مقاومت ها از نظر سایز به دو دسته SMD و DIP تقسیم می شوند. مقاومت های DIP به صورت پایه دار می باشند و رایج ترین آن، مقامت کربنی است. این نوع مقاومت ها به شکل استوانه هستند که درون آن ها یک رشته از مواد رسانا مانند کربن به صورت مارپیچ دور ماده عایق پیچیده شده است. هر چه دورهای مواد رسانا بیشتر باشد، مقاومت آن نیز بیشتر است.

 • مشخصات فنی
  نوع مقاومت DIP
  مقدار مقاومت 2/7کیلواهم
  توان مصرفی 1/2وات
  نوع نصب روبردی
  جنس کربنی
  کشور سازنده 1/2وات
  درصد خطا %5