CT 10UF 25V خازن تانتال
  CT 10UF 25V خازن تانتال خازن_تانتال
  خازن_تانتال
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 10UF 35V
  خازن تانتال CT 10UF 35V خازن تانتال10میکرو 35ولت
  خازن تانتال۱۰میکرو ۳۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 1UF 16V
  خازن تانتال CT 1UF 16V خازن تانتال 1میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۱میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 1UF 35V
  خازن تانتال CT 1UF 35V خازن تانتال 1میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۱میکرو ۳۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 2.2UF 16V
  خازن تانتال CT 2.2UF 16V خازن تانتال 2/2میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۲/۲میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 2.2UF 25V
  خازن تانتال CT 2.2UF 25V خازن تانتال 2/2میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۲/۲میکرو ۲۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 220UF 16V
  خازن تانتال CT 220UF 16V خازن تانتال 220میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۲۲۰میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 22UF 16V
  خازن تانتال CT 22UF 16V خازن تانتال 22میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۲۲میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 3.3UF 16V
  خازن تانتال CT 3.3UF 16V خازن تانتال 3/3میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۳/۳میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 3.3UF 25V
  خازن تانتال CT 3.3UF 25V خازن تانتال 3/3میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۳/۳میکرو ۲۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 3.3UF 35V
  خازن تانتال CT 3.3UF 35V خازن تانتال 3/3میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۳/۳میکرو ۳۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 33UF 16V
  خازن تانتال CT 33UF 16V خازن تانتال 33میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۳۳میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 33UF 25V
  خازن تانتال CT 33UF 25V خازن تانتال 33میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۳۳میکرو ۲۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 33UF 35V
  خازن تانتال CT 33UF 35V خازن تانتال 33میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۳۳میکرو ۳۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 4.7UF 16V
  خازن تانتال CT 4.7UF 16V خازن تانتال 4/7میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۴/۷میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 4.7UF 25V
  خازن تانتال CT 4.7UF 25V خازن تانتال 4/7میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۴/۷میکرو ۲۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 47UF 16V
  خازن تانتال CT 47UF 16V خازن تانتال 47میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۴۷میکرو ۱۶ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 47UF 25V
  خازن تانتال CT 47UF 25V خازن تانتال 47میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۴۷میکرو ۲۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتال CT 47UF 35V
  خازن تانتال CT 47UF 35V خازن تانتال 47میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۴۷میکرو ۳۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن تانتالCT 68UF 25V
  خازن تانتالCT 68UF 25V خازن تانتال 68میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۶۸میکرو ۲۵ولت
  تماس بگیرید

   خازن تانتالیوم چیست و چه کاربردی دارد؟


   در مقالات قبلی مفصلا  به موضوع  خازن و انواع آن پرداختیم . خازن ها قطعات الکتریکی هستند که برق را در خود ذخیره کرده و مانند باتری شارژ و دشارژ می شود . به مقدار معینی بار الکتریکی که ذخیره می کنند ظرفیت خازن می گویند .خازن ها ازدو صفحه فلزی (رسانا) و یک دی الکتریک (نارسانا) ساخته شده اند که با تغییر جنس این ساختار نوع و کاربرد و ویژگی خازن تغییر می کند.در این مقاله به صورت مجزا به خازن تانتالیوم می پردازیم، برای آشنایی  بیشتر با خازن تانتالیوم این مقاله را که توسط فرا الکترونیک تهیه و ارائه شده را مطالعه کنید.


   خازن تانتالیوم چیست؟


   خازن تانتالیوم از مجموعه خازن الکترولیتی می باشد و یکی از پرکاربردترین و مهم ترین خازن هاست. خازن تانتالیوم به دلیل داشتن ظرفیت خازنی بالا و وزن بسیارکم  نسبت به دیگر خازن ها برتری پیدا کرده. خازن های تانتالیوم مانند خازن های الکترولیتی دارای  قطب هستد( بر خلاف خازن عدسی و خازن مولتی لایر ) پس جزئی از خازن های قطبی محسوب می شوند،  بنابراین در این دسته خازن ها باید پایه ها درست متصل شوند .به عبارتی دیگر ، باید در اتصال پایه ها به منبع قطب مثبت ومنفی را رعایت کنید، چرا که با جابجا بستن پایه ها منجربه انفجار یا خرابی دستگاه می شود.خازن های تانتالیوم مانند خازن الکترولیتی ولتاژ کمی دارند .

   ساختار خازن تانتالیوم


   خازن از دو صفحه فلزی و یک عایق (دی الکتریک) که بین صفحات فلزی است ساخته شده است، این صفحات فلزی در خازن های قطبی دارای قطب مثبت (آند) و منفی (کاتد) می باشند . در خازن تانتالیوم آند آن از تانتال است و با یک لایه اکسید دی الکتریک پوشیده شده و با کاتد رسانا احاطه شده است . در خازن تانتالیوم ثابت دی الکتریک حدودا 3 برابر زیادتر از آلومینیوم است به همین خاطر در حجم مساوی با خازن آلومینیوم ظرفیت بیشتری دارد.

   مزایا خازن تانتالیوم


   • جریان نشتی کمتر
   • عمر کارکرد طولانی تر
   • حجم و ابعاد کوچکتر

   معایب خازن تانتالیوم


   • گرانتر هستند
   • به معکوس شدن پلاریته حساس اند
   • ظرفیت محدود دارند ( حداکثر تا 330 میکروفاراد ساخته می شوند.)
   • نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز بسیار حساس اند
   • قابلیت تحمل شارژ و دشارژ شدن را ندارند


   انواع خازن تانتالیوم


   •خازن تانتالیوم الکترولیتی (فویلی )
   • خازن تانتالیوم با آند متخلخل و الکترولیت مایع
   • خازن تانتالیوم با آند متخلخل و الکترولیت جامد


   کاربرد خازن تانتالیوم


   از آنجایی که خازن تانتالیوم در ظرفیت بالا را در حجم وسایز کوچک ارائه می دهد و به نسبت خازن های دیگر قیمت بالاتری دارد معمولا در قطعات تجاری و قطعاتی که کارایی مهمی دارند استفاده می شود  و چند موارد پرکاربرد آن در صنعت خودرو ، تلفن همراه، لب تاپ ، دستگاه های پزشکی ، تقویت کننده ی صوتی و...  استفاده می شود . هدف استفاده از خازن تانتالیوم جلوگیری از مشکلات ناشی از حالت خرابی به یک دستگاه ایمنی خارجی است.

   در مقالات دیگر به ویژگی های انواع مختلف خازن ها می پردازیم...
   تانتالیوم
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT