خازن الکترولیتی 330UF 25V
خازن الکترولیتی ۳۳۰میکروفاراد ۲۵ولت

تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 330UF 25Vخازن الکترولیتی
 330  میکروفاراد و ولتاژ  25 ولت با بدنه آلومینیومی
 • مشخصات فنی
  نوع خازن خازن الکترولیتی
  ظرفیت 330 میکروفاراد
  ولتاژ 25 ولت
  جنس آلومینیومی
  سایز
  درجه حرارت 105 سانتیگراد