ترانزیستور ترایاک BT131-600E
  ترانزیستور ترایاک BT131-600E ترایاک 600 ولت 1 آمپر BT131-600E
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۱ آمپر BT۱۳۱-۶۰۰E
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BT136-600D
  ترانزیستور ترایاک BT136-600D ترایاک 600 ولت 4 آمپر BT136-600D
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۴ آمپر BT۱۳۶-۶۰۰D
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BT136-600E
  ترانزیستور ترایاک BT136-600E ترایاک 600 ولت 4 آمپر BT136-600E
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۴ آمپر BT۱۳۶-۶۰۰E
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BT137-600E
  ترانزیستور ترایاک BT137-600E ترایاک 600 ولت 8 آمپر BT137-600E
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۸ آمپر BT۱۳۷-۶۰۰E
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BT138-600E
  ترانزیستور ترایاک BT138-600E ترایاک 600 ولت 12 آمپر BT138-600E
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۱۲ آمپر BT۱۳۸-۶۰۰E
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BT139-600E
  ترانزیستور ترایاک BT139-600E ترایاک 600 ولت 16 آمپر BT139-600E
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۱۶ آمپر BT۱۳۹-۶۰۰E
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BT169D
  ترانزیستور ترایاک BT169D ترایاک 400 ولت 0.8 آمپر BT169D
  ترایاک ۴۰۰ ولت ۰.۸ آمپر BT۱۶۹D
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BTA12-700CW
  ترانزیستور ترایاک BTA12-700CW ترایاک 700 ولت 12 آمپر BTA12-700CW
  ترایاک ۷۰۰ ولت ۱۲ آمپر BTA۱۲-۷۰۰CW
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BTA16-600CW
  ترانزیستور ترایاک BTA16-600CW ترایاک 600 ولت 16 آمپر BTA16-600CW
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۱۶ آمپر BTA۱۶-۶۰۰CW
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BTA40-600B
  ترانزیستور ترایاک BTA40-600B ترایاک 600 ولت 40 آمپر BTA40-600B
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۴۰ آمپر BTA۴۰-۶۰۰B
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BTA41-600B
  ترانزیستور ترایاک BTA41-600B ترایاک 600 ولت 40 آمپر BTA41-600B
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۴۰ آمپر BTA۴۱-۶۰۰B
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BTB16-600B
  ترانزیستور ترایاک BTB16-600B ترایاک 600 ولت 16 آمپر BTB16
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۱۶ آمپر BTB۱۶
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک BTB41-600B
  ترانزیستور ترایاک BTB41-600B ترایاک 600 ولت 41 آمپر BTB41-600B
  ترایاک ۶۰۰ ولت ۴۱ آمپر BTB۴۱-۶۰۰B
  تماس بگیرید
  ترانزیستور ترایاک MAC97A6
  ترانزیستور ترایاک MAC97A6 ترایاک 400 ولت 0.6 آمپر MAC97A6
  ترایاک ۴۰۰ ولت ۰.۶ آمپر MAC۹۷A۶
  تماس بگیرید

   ترانزیستور ترایاک


   ترانزیستور مهم ترین قطعه مداری در الکترونیک می باشد و به اصطلاح می توان آن را قلب تپنده مدارهای الکترونیکی دانست. ترانزییستورها از عناصری با نام نیمه هادی مانند سیلیکون و ژورمانیوم ساخته می شود و اگرچه میلیون ها ترانزیستور به صورت جداگانه و تکی استفاده می شوند اما اکثریت آن ها همراه دیودها، مقاومت ها، خازن ها و دیگر قطعات الکترونیکی برای ساخت یک مدار کامل الکترونیک کاربرد دارند. گاهی جهت تقویت ولتاژ یا جریان و گاهی  در مدار به صورت کلید قطع و وصل  مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد مهم ترانزیستور این است که می تواند مقدار هادی بودن خودر را تغییر بدهد یعنی هنگامی که یک هادی است می تواند هدایت خوبی داشته باشد و هنگامی که می خواهد مانند یک عایق عمل کند می تواند جریان بسیار کمی را از خود عبور دهد که این جریان بسیار ناچیز است. انواع مختلفی از ترانزیستورها وجود دارد. ترانزیستور تریاک مبدل AC سه پایه است و متفاوت از سایر مبدل های سیلیکونی می باشد. این ترانزیستور یک دستگاه نمیه هادی دو طرفه می باشد که دارای 4 لایه می باشد که می تواند قدرت AC را کنترل کند.
   ترایاک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده