product
  خازن الکترولیتی 47UF 400V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 400ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۴۰۰ولت
  ۳,۸۶۱ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 47UF 35V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۳۵ولت
  ۱۳۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 47UF 25V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱۱۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 47UF 250V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 250ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۲۵۰ولت
  ۱,۹۶۰ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 47UF 16V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۹۵ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 47UF 100V خازن الکترولیتی
  خازن الکترولیتی
  ۰۰ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 470UF 35V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۶۵۳ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 470UF 25V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۳۵۶ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 4700UF 50V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۰۰ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 4700UF 25V خازن الکترولیتی4700میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی۴۷۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۲,۸۵۱ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 4700UF 16V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۰۰ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 33UF 16V خازن الکترولیتی 33میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۷۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 22UF 50V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۰۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 22UF 400V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 400ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۴۰۰ولت
  ۱,۶۶۳ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 22UF 25V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۲۵ولت
  ۹۵ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 22UF 250V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 250ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۲۵۰ولت
  ۹۵۰ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 22UF 16V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۱۶ولت
  ۹۵ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 220UF 50V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۶۵۳ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 220UF 35V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۳۲۶ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 220UF 25V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۲۶۷ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 220UF 16V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۷۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 2200UF 35V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۲,۱۹۷ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 2200UF 25V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱,۳۶۶ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 2200UF 16V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۸۹۱ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 2.2UF 50V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۵۰ولت
  ۹۵ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 2.2UF 350V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۳۵۰ولت
  ۰۰ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 1UF 50V خازن الکترولیتی 1میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱میکروفاراد ۵۰ولت
  ۹۵ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 10UF 50V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۰۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 10UF 35V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۱۰۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 10UF 25V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱۰۲ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 100UF 35V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۱۹۴ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 100UF 25V خازن الکترولیتی100میکروفاراد25ولت
  خازن الکترولیتی۱۰۰میکروفاراد۲۵ولت
  ۱۷۸ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 100UF 16V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد16ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد۱۶ولت
  ۱۲۵ تومان
  product
  خازن الکترولیتی 1000UF 50V خازن الکترولیتی 1000میکروفاراد50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰۰میکروفاراد۵۰ولت
  ۱,۷۸۲ تومان
  product
  خازن الکترولیتی1000UF 25V خازن الکترولیتی 1000میکروفاراد25ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰۰میکروفاراد۲۵ولت
  ۶۸۳ تومان
  product
  خازن الکترولیتی1000UF 16V خازن الکترولیتی 1000میکروفاراد16ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰۰میکروفاراد۱۶ولت
  ۵۰۴ تومان
   خازن الکترولیتی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • chong