DB107 پل دیود
  DB107 پل دیود پل دیود 1 آمپر 1000 ولت مربعی طرح آی سی
  پل دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت مربعی طرح آی سی
  ۰۰ تومان
  GBJ2510 B پل دیود
  GBJ2510 B پل دیود GBJ2510 B پل دیود
  GBJ۲۵۱۰ B پل دیود
  ۰۰ تومان
  MB10F SMD پل دیود
  MB10F SMD پل دیود MB10F SMD پل دیود
  MB۱۰F SMD پل دیود
  ۶۲۴ تومان
  پل دیود 2W10
  پل دیود 2W10 پل دیود گرد 2 آمپر1000ولت
  پل دیود گرد ۲ آمپر۱۰۰۰ولت
  ۳,۶۰۰ تومان
  پل دیود GBJ1510
  پل دیود GBJ1510 پل دیود تکفاز 15 شانه ای
  پل دیود تکفاز ۱۵ شانه ای
  ۱۲,۰۸۷ تومان
  پل دیود GBJ2510
  پل دیود GBJ2510 پل دیود شانه ای 25آمپر
  پل دیود شانه ای ۲۵آمپر
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  پل دیود KBJ410
  پل دیود KBJ410 پل دیود شانه ای 4 آمپر
  پل دیود شانه ای ۴ آمپر
  ۸,۹۲۵ تومان
  پل دیود KBP210
  پل دیود KBP210 پل دیود شانه ای 2 آمپر
  پل دیود شانه ای ۲ آمپر
  ۲,۸۰۸ تومان
  پل دیود KBPC3510
  پل دیود KBPC3510 پل دیود فلزی 35 آمپر
  پل دیود فلزی ۳۵ آمپر
  ۲۷,۶۸۰ تومان
  پل دیود KBPC5010
  پل دیود KBPC5010 پل دیود فلزی 50 آمپر
  پل دیود فلزی ۵۰ آمپر
  ۳۰,۴۰۰ تومان
  پل دیود KBU610
  پل دیود KBU610 پل دیود شانه ای 6 آمپر
  پل دیود شانه ای ۶ آمپر
  ۱۰,۱۶۰ تومان
  پل دیود KBU810
  پل دیود KBU810 پل دیود شانه ای 8 آمپر
  پل دیود شانه ای ۸ آمپر
  ۱۰,۲۹۶ تومان
  پل دیود MB6S SMD
  پل دیود MB6S SMD پل دیود اس ام دی 1 آمپر
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر
  ۶۲۴ تومان
  پل دیود DB207
  پل دیود DB207 پل دیود 2 آمپر 100 ولت دیپ
  پل دیود ۲ آمپر ۱۰۰ ولت دیپ
   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده