10A10 MIC دیود
  10A10 MIC دیود 10A10 MIC دیود
  ۱۰A۱۰ MIC دیود
  ۳,۲۰۰ تومان
  1N4007 MIC دیود
  1N4007 MIC دیود دیود 1 آمپر 1000 ولت
  دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت
  ۴۱۶ تومان
  1N4007 SMD TOSHIBA دیود
  1N4007 SMD TOSHIBA دیود دیود 4007 اس ام دی
  دیود ۴۰۰۷ اس ام دی
  ۱۷۶ تومان
  1N4148 NXP دیود
  1N4148 NXP دیود دیود شیشه ای
  دیود شیشه ای
  ۲۴۰ تومان
  1N4148 SEMTECH دیود
  1N4148 SEMTECH دیود 1N4148 SEMTECH دیود
  ۱N۴۱۴۸ SEMTECH دیود
  ۲۱۲ تومان
  1N4148 SMD SEMTECH دیود
  1N4148 SMD SEMTECH دیود دیود 4148 اس ام دی
  دیود ۴۱۴۸ اس ام دی
  ۲۱۲ تومان
  1N5198 MIC دیود
  1N5198 MIC دیود دیود
  دیود
  ۲,۵۵۰ تومان
  1N5399 MIC دیود
  1N5399 MIC دیود دیود
  دیود
  ۵۱۸ تومان
  1N5408 MIC دیود
  1N5408 MIC دیود دیود 3 آمپر 1000ولت
  دیود ۳ آمپر ۱۰۰۰ولت
  ۱,۴۴۰ تومان
  1N5819 MIC دیود
  1N5819 MIC دیود دیود
  دیود
  ۶۲۹ تومان
  1N5819 SMD (SS14)
  1N5819 SMD -SS14- دیود
  دیود
  ۵۹۵ تومان
  1N5822 MIC دیود
  1N5822 MIC دیود دیود
  دیود
  ۱,۶۸۰ تومان
  1N5822 SMD (SS34)
  1N5822 SMD -SS34- دیود
  دیود
  ۸۸۰ تومان
  30CTQ100 IR دیود شاتکی
  30CTQ100 IR دیود شاتکی دیود شاتکی 30 آمپر
  دیود شاتکی ۳۰ آمپر
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  BA157 MIC دیود
  BA157 MIC دیود دیود
  دیود
  ۹۳۵ تومان
  BYW99W200
  BYW99W200 0
  ۰
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  DB3 ST دیاک
  DB3 ST دیاک دیاک
  دیاک
  ۴۵۶ تومان
  FR107 MIC دیود
  FR107 MIC دیود دیود
  دیود
  ۴۵۶ تومان
  FR207 دیود
  FR207 دیود FR207 دیود
  FR۲۰۷ دیود
  ۰۰ تومان
  HER103 MIC دیود
  HER103 MIC دیود دیود
  دیود
  ۲,۵۵۰ تومان
  MUR8100 ON دیود
  MUR8100 ON دیود دیود بازیابی خیلی سریع
  دیود بازیابی خیلی سریع
  ۱۱,۰۵۰ تومان
  PDTA114ET SMD
  PDTA114ET SMD 0
  ۰
  ۲,۷۲۰ تومان
  PDTA124ET SMD
  PDTA124ET SMD 0
  ۰
  ۲,۷۲۰ تومان
  SR5100
  SR5100 0
  ۰
  ۴,۷۶۰ تومان
  UF4007 SMD (US1M)
  UF4007 SMD -US1M- دیود
  دیود
  ۵۲۰ تومان
  UF5408 NXP دیود
  UF5408 NXP دیود دیود فست 3 آمپر
  دیود فست ۳ آمپر
  ۱,۷۶۰ تومان
  دیود 1/5KE16CA VISHAY
  دیود 1/5KE16CA VISHAY دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  ۳,۲۳۰ تومان
  دیود 1/5KE18CA VISHAY
  دیود 1/5KE18CA VISHAY یک دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  یک دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  ۳,۲۳۰ تومان
  دیود 6A10 MIC
  دیود 6A10 MIC دیود 6 آمپر 1000ولت
  دیود ۶ آمپر ۱۰۰۰ولت
  ۲,۲۴۰ تومان
  دیود UF4007 MIC
  دیود UF4007 MIC دیود فست 1 آمپر
  دیود فست ۱ آمپر
  ۴۸۰ تومان
  BA159 MIC دیود
  BA159 MIC دیود دیود
  دیود
  BAS16 SMD-SOT 23
  BAS16 SMD-SOT 23 دیود
  دیود
  D92-02
  D92-02 0
  ۰
  S5MC DO-214 SMD
  S5MC DO-214 SMD 0
  ۰
  SR3100
  SR3100 SR3100
  SR۳۱۰۰
  SR360
  SR360 SR360
  SR۳۶۰
   دیود SMD و DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده