ترمینال پنلی 2 پین KF65H 11/0 2PIN
  ترمینال پنلی 2 پین KF65H 11/0 2PIN ترمینال پنلی 2 پین
  ترمینال پنلی ۲ پین
  ۱۲,۰۹۶ تومان
  ترمینال پنلی 3 پین KF55H 3PIN
  ترمینال پنلی 3 پین KF55H 3PIN ترمینال پنلی 3پین
  ترمینال پنلی ۳پین
  ۱۳,۲۴۸ تومان
  ترمینال پنلی 4 پین KF55H 4PIN
  ترمینال پنلی 4 پین KF55H 4PIN ترمینال پنلی 4پین
  ترمینال پنلی ۴پین
  ۱۶,۵۶۰ تومان
  ترمینال پنلی 9 پین KF55H 9PIN
  ترمینال پنلی 9 پین KF55H 9PIN ترمینال پنلی 9پین
  ترمینال پنلی ۹پین
  ۴۹,۷۲۵ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 2PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 2PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۸,۶۴۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 3PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 3PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۲,۲۴۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 4PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 4PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۴,۴۰۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 5PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 5PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۷,۲۸۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 6PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 6PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۰,۱۶۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 7PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 7PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۴,۴۸۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 8PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF35H 8/5 8PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۵,۹۲۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 2PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 2PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۹,۰۷۲ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 3PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 3PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۲,۰۹۶ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 4PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 4PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۶,۰۶۵ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 5PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 5PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۸,۱۴۴ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 6PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 6PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۱,۱۶۸ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 7PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 7PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۵,۷۰۴ تومان
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 8PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF45H 9/5 8PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۷,۲۱۶ تومان
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 2PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 2PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۹,۹۳۶ تومان
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 5PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 5PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۱,۱۱۴ تومان
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 6PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 6PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۴,۶۳۳ تومان
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 7PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 7PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۸,۱۵۲ تومان
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 8PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF55H 10/0 8PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۳۱,۶۷۱ تومان
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 3PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 3PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۱۶,۱۲۸ تومان
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 4PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 4PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۱,۴۲۰ تومان
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 5PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 5PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۵,۷۰۴ تومان
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 6PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 6PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۲۹,۹۸۸ تومان
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 7PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 7PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۳۴,۲۷۲ تومان
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 8PIN DF WITH EARS
  ترمینال روپنلی DF65H 11/0 8PIN DF WITH EARS 0
  ۰
  ۳۸,۵۵۶ تومان

   ترمینال پنلی چیست ؟ چه کاربردی دارد؟ 

   ترمینال پنلی در واقع همان کانکتورهای پیچی رو بردی مشکی هستند، ابزاری برای اتصال سیم های حامل جریان (تقریبا بالا) بر روی برد مدار که شکل ، اندازه و مشخصات فنی متفاوتی دارند.ترمینال پنلی به گونه ای طراحی شده که پایه ها روی برد لحیم می شوند و اتصال سیم ها از طریق پیچ ها برقرار می شود. ترمینال پنلی به قدری در ثابت نگه داشتن سیم و مقاومت الکترونیکی نقش مهمی دارند که باعث طولانی شدن عمر مدار می شود. نکته ای که در ترمینال پنلی حائز اهمیت است فاصله ی بین پین هاست ، و با توجه به فاصله ی پین ها نوع آن نیز تغییر می کند. از طرفی ، به علت جنس بدنه ی ترمینال که بکالیتی است ، به آنها ترمینال باکالیتی می گویند.

   ساختار ترمینال پنلی

    در واقع ساختار ترمینال پنلی به این شکل است که بین پیچ ها دیواره یا اصطلاحا نرده گذاری شده است و با توجه به تعداد پین ها کاربردآن ها نیز متفاوت می شود. معمولا جنس بدنه ترمینال پنلی از باکالیت و پلاستیک است و به همین خاطر به ترمینال باکالیتی نیز شناخته شده اند.
   فاصله ی بین پین ها با توجه به نیاز مدار الکترونیکی و استاندارد های فنی و مهندسی تولید و ارائه و مصرف می شوند.

    

   انواع ترمینال پنلی
    

   ترمینال پنلی دو نوع هستند :

   •  ترمینال پنلی جا پیچ دار

   ترمینال پنلی جا پیچ دار که به آن ترمینال گوشواره ای نیز می گویند . پایه های پهن دارند و در کناره ها جای پیچ برای پیچ شدن دارند.

   • ترمینال پنلی بدون جا پیچ
    

   ترمینال پنلی بدون جا پیچ ترمینال های ساده ای هستند که پایه های سوزنی دارند و روی برد لحیم می شوند.


   نحوه خواندن ترمینال پنلی
    

   در ترمینال پنلی دو عدد اول و دو حرف انگلیسی خلاصه نام تولید کننده و سایز آن ها است مانند kf  که مخفف دو کارخانه kefa  و keifing   و MX  مخفف maxt  است، وآن دو عدد نوشته شده سایز مدل می باشد. ترمینال های پنلی بر اساس فاصله پایه سایز بندی می شوند. در ادامه نام ترمینال های پنلی به تفکیک فاصله پایه برحسب میلی متر آورده شده است:

    kf25 = 7.62mm

   kf35 ≈ 8.5mm

   kf45 = 9.5mm

   kf55 = 10mm

   kf65 = 11 mm

   ترمینال پنلی با تعداد پین های متنوع ترمینال مشکی 2 دو پین ، 3 سه پین ، 4 پین , 5 پین , 6 پین و…تولید شده است.

   کاربرد ترمینال پنلی
    

   ترمینال پنلی در مدارهای صنعتی، فرمان ، برد تغذیه سوئیچینگ ،مخابرات و پاور و .... مورد استفاده قرار می گیرد.


    
   ترمینال پنلی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • kaifeng