PHOTOCELL 10MM فتوسل
فتوسل

تماس بگیرید

فتوسل یا LDR در واقع یک مقاومت وابسته به نور است.به این معنی که که زمانی که شدت نور تابیده شده به سطح LDR،افزایش یابد،مقاومت آن تغییر می کند.معمولا با افزایش نور شدت نور تابیده شده به فتوسل،مقدار مقاومت دوسر فتوسل مانند نمودار شکل زیرکاهش می یابد.از LDR معمولا برای تشخیص روز و شب (کنترل نور محیط )و روشن کردن چراغ ها استفاده می شود.یکی از کاربرد های رایج LDR در آیفون های تصویری برای روشن کردن چراغ در زمان شب است.

  • مشخصات فنی
    سایز 10میلیمتر
    کد 11528