NEON NE-2 6*12*30 لامپ نئون
لامپ_نئون

تماس بگیرید

از این نوع  لامپ های نئون در فازمتر ها استفاده می شود.فازمتر همانند لامپ عمل می کند. چون بدن انسان پتانسیل منفی دارد، لذا می تواند قطب منفی برای مقاومت بسیار بالای موجود در فازمتر باشد.به همین دلیل وقتی که فازمتر را وارد پریز برق می نمایید بخش بسیار کمی از الکترون ها که از مقاومت فازمتر عبور می کنند وارد بدن فرد شده و لامپ درون فازمتر در اثر عبور این جریان کم، روشن می شود.
در فازمتر های معمولی یک لامپ نئون و یک مقاومت سری در حد چند مگا اهم وجود دارد. لامپ های نئون بر حسب فاصله دو الکترود داخلی، نیاز به اختلاف پتانسیل خاصی دارند که در لامپ نئون فازمترها، این مقدار نزدیک به 70 ولت می باشد، وقتی ولتاژ از مرد 70 ولت گذشت گاز داخل لامپ یونیزه می شود و جریان عبور می کند و انتقال الکترون های گاز به مدار بالاتر و برگشت به مقدار قبلی نور مرئی ایجاد میکند. مقاومت سری تضمین می کند که جریان عبوری به مرز خطرناک نرشد و در حد چند میکرو آمپر خواهد بود.در حقیقت با ورود فازمتربه پریز برق (بخش فاز) و اتصال انگشت به قسمت انتهایی سبب ایجاد یک مدار می شویم و این اختلاف پتانسیل را فراهم می کنیم، از این رو چراغ فازمتر روشن می شود.