MB10F SMD پل دیود
  MB10F SMD پل دیود 0
  ۰
  ۳۱۲ تومان
  پل دیود 2W10
  پل دیود 2W10 پل دیود گرد 2 آمپر1000ولت
  پل دیود گرد ۲ آمپر۱۰۰۰ولت
  ۱,۸۰۰ تومان
  پل دیود DB207
  پل دیود DB207 پل دیود 2 آمپرطرح آی سی
  پل دیود ۲ آمپرطرح آی سی
  ۱,۰۸۰ تومان
  پل دیود GBJ2510
  پل دیود GBJ2510 پل دیود شانه ای 25آمپر
  پل دیود شانه ای ۲۵آمپر
  ۸,۵۰۰ تومان
  پل دیود KBJ410
  پل دیود KBJ410 پل دیود شانه ای 4 آمپر
  پل دیود شانه ای ۴ آمپر
  ۳,۶۳۶ تومان
  پل دیود KBP210
  پل دیود KBP210 پل دیود شانه ای 2 آمپر
  پل دیود شانه ای ۲ آمپر
  ۱,۴۰۴ تومان
  پل دیود KBPC3510
  پل دیود KBPC3510 پل دیود فلزی 35 آمپر
  پل دیود فلزی ۳۵ آمپر
  ۱۳,۸۴۰ تومان
  پل دیود KBPC5010
  پل دیود KBPC5010 پل دیود فلزی 50 آمپر
  پل دیود فلزی ۵۰ آمپر
  ۱۵,۲۰۰ تومان
  پل دیود KBU610
  پل دیود KBU610 پل دیود شانه ای 6 آمپر
  پل دیود شانه ای ۶ آمپر
  ۵,۰۸۰ تومان
  پل دیود KBU810
  پل دیود KBU810 پل دیود شانه ای 8 آمپر
  پل دیود شانه ای ۸ آمپر
  ۵,۱۴۸ تومان
  پل دیود MB6S SMD
  پل دیود MB6S SMD پل دیود اس ام دی 1 آمپر
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر
  ۳۱۲ تومان
  پل دیود GBJ1510
  پل دیود GBJ1510 پل دیود شانه ای 15 آمپر
  پل دیود شانه ای ۱۵ آمپر
   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده