DB107 پل دیود
  DB107 پل دیود پل دیود 2آمپر طرح آی سی
  پل دیود ۲آمپر طرح آی سی
  ۰۰ تومان
  GBJ2510 B پل دیود
  GBJ2510 B پل دیود GBJ2510 B پل دیود
  GBJ۲۵۱۰ B پل دیود
  ۰۰ تومان
  MB10F SMD پل دیود
  MB10F SMD پل دیود MB10F SMD پل دیود
  MB۱۰F SMD پل دیود
  ۳۹۰ تومان
  پل دیود 2W10
  پل دیود 2W10 پل دیود گرد 2 آمپر1000ولت
  پل دیود گرد ۲ آمپر۱۰۰۰ولت
  ۲,۲۵۰ تومان
  پل دیود DB207
  پل دیود DB207 پل دیود 2 آمپرطرح آی سی
  پل دیود ۲ آمپرطرح آی سی
  ۱,۳۵۰ تومان
  پل دیود GBJ2510
  پل دیود GBJ2510 پل دیود شانه ای 25آمپر
  پل دیود شانه ای ۲۵آمپر
  ۱۰,۶۲۵ تومان
  پل دیود KBJ410
  پل دیود KBJ410 پل دیود شانه ای 4 آمپر
  پل دیود شانه ای ۴ آمپر
  ۵,۲۵۰ تومان
  پل دیود KBP210
  پل دیود KBP210 پل دیود شانه ای 2 آمپر
  پل دیود شانه ای ۲ آمپر
  ۱,۷۵۵ تومان
  پل دیود KBPC3510
  پل دیود KBPC3510 پل دیود فلزی 35 آمپر
  پل دیود فلزی ۳۵ آمپر
  ۱۷,۳۰۰ تومان
  پل دیود KBPC5010
  پل دیود KBPC5010 پل دیود فلزی 50 آمپر
  پل دیود فلزی ۵۰ آمپر
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  پل دیود KBU610
  پل دیود KBU610 پل دیود شانه ای 6 آمپر
  پل دیود شانه ای ۶ آمپر
  ۶,۳۵۰ تومان
  پل دیود MB6S SMD
  پل دیود MB6S SMD پل دیود اس ام دی 1 آمپر
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر
  ۳۹۰ تومان
  پل دیود GBJ1510
  پل دیود GBJ1510 پل دیود شانه ای 15 آمپر
  پل دیود شانه ای ۱۵ آمپر
  پل دیود KBU810
  پل دیود KBU810 پل دیود شانه ای 8 آمپر
  پل دیود شانه ای ۸ آمپر
   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده