DB107 پل دیود
  DB107 پل دیود پل دیود 2آمپر طرح آی سی
  پل دیود ۲آمپر طرح آی سی
  ۰۰ تومان
  پل دیود 2W10
  پل دیود 2W10 پل دیود گرد 2 آمپر1000ولت
  پل دیود گرد ۲ آمپر۱۰۰۰ولت
  ۲,۹۲۵ تومان
  پل دیود DB207
  پل دیود DB207 پل دیود 2 آمپرطرح آی سی
  پل دیود ۲ آمپرطرح آی سی
  ۱,۷۵۵ تومان
  پل دیود GBJ1510
  پل دیود GBJ1510 پل دیود شانه ای 15 آمپر
  پل دیود شانه ای ۱۵ آمپر
  ۹,۲۴۳ تومان
  پل دیود GBJ2510
  پل دیود GBJ2510 پل دیود شانه ای 25آمپر
  پل دیود شانه ای ۲۵آمپر
  ۱۳,۸۱۲ تومان
  پل دیود KBJ410
  پل دیود KBJ410 پل دیود شانه ای 4 آمپر
  پل دیود شانه ای ۴ آمپر
  ۶,۸۲۵ تومان
  پل دیود KBP210
  پل دیود KBP210 پل دیود شانه ای 2 آمپر
  پل دیود شانه ای ۲ آمپر
  ۲,۲۸۱ تومان
  پل دیود KBPC3510
  پل دیود KBPC3510 پل دیود فلزی 35 آمپر
  پل دیود فلزی ۳۵ آمپر
  ۲۲,۴۹۰ تومان
  پل دیود KBPC5010
  پل دیود KBPC5010 پل دیود فلزی 50 آمپر
  پل دیود فلزی ۵۰ آمپر
  ۲۴,۷۰۰ تومان
  پل دیود KBU610
  پل دیود KBU610 پل دیود شانه ای 6 آمپر
  پل دیود شانه ای ۶ آمپر
  ۸,۲۵۵ تومان
  پل دیود KBU810
  پل دیود KBU810 پل دیود شانه ای 8 آمپر
  پل دیود شانه ای ۸ آمپر
  ۸,۳۶۵ تومان
  پل دیود MB6S SMD
  پل دیود MB6S SMD پل دیود اس ام دی 1 آمپر
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر
  ۵۰۷ تومان
  GBJ2510 B پل دیود
  GBJ2510 B پل دیود GBJ2510 B پل دیود
  GBJ۲۵۱۰ B پل دیود
  MB10F SMD پل دیود
  MB10F SMD پل دیود MB10F SMD پل دیود
  MB۱۰F SMD پل دیود
   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده