DB107 پل دیود
  DB107 پل دیود پل دیود 1 آمپر 1000 ولت مربعی طرح آی سی
  پل دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت مربعی طرح آی سی
  تماس بگیرید
  GBJ2510 B پل دیود
  GBJ2510 B پل دیود GBJ2510 B پل دیود
  GBJ۲۵۱۰ B پل دیود
  تماس بگیرید
  MB10F SMD پل دیود
  MB10F SMD پل دیود MB10F SMD پل دیود
  MB۱۰F SMD پل دیود
  تماس بگیرید
  پل دیود 2W10
  پل دیود 2W10 پل دیود گرد 2 آمپر1000ولت
  پل دیود گرد ۲ آمپر۱۰۰۰ولت
  تماس بگیرید
  پل دیود DB207
  پل دیود DB207 پل دیود 2 آمپر 100 ولت دیپ
  پل دیود ۲ آمپر ۱۰۰ ولت دیپ
  تماس بگیرید
  پل دیود GBJ1510
  پل دیود GBJ1510 پل دیود تکفاز 15 شانه ای
  پل دیود تکفاز ۱۵ شانه ای
  تماس بگیرید
  پل دیود GBJ2510
  پل دیود GBJ2510 پل دیود شانه ای 25آمپر
  پل دیود شانه ای ۲۵آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود KBJ410
  پل دیود KBJ410 پل دیود شانه ای 4 آمپر
  پل دیود شانه ای ۴ آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود KBP210
  پل دیود KBP210 پل دیود شانه ای 2 آمپر
  پل دیود شانه ای ۲ آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود KBPC3510
  پل دیود KBPC3510 پل دیود فلزی 35 آمپر
  پل دیود فلزی ۳۵ آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود KBPC5010
  پل دیود KBPC5010 پل دیود فلزی 50 آمپر
  پل دیود فلزی ۵۰ آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود KBU610
  پل دیود KBU610 پل دیود شانه ای 6 آمپر
  پل دیود شانه ای ۶ آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود KBU810
  پل دیود KBU810 پل دیود شانه ای 8 آمپر
  پل دیود شانه ای ۸ آمپر
  تماس بگیرید
  پل دیود MB6S SMD
  پل دیود MB6S SMD پل دیود اس ام دی 1 آمپر
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر
  تماس بگیرید
   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده