مقاومت 0R 0805 SMD
مقاومت صفراهم سایز ۰۸۰۵

تماس بگیرید

مقاومت 0R 0805 SMD

عناصری که در برابر جریان الکترکیی مقاومت می کنند و جریان را از خود عبور نمی دهند، مقاومت نام دارند. مقاومت را با نماد R نمایش می دهند که برگرفته از کلمه Resistor می باشد. مقدار مقاومت بر حسب اهم اندازه گیری می شود که وابسته به جنس نیمه هادی و طول آن، متفاومت است. مقدار یک اهم برابر است با مقداری که به دو سر یک منبع ولتاژ وصل می شود و جریان از آن عبور می کند. مقاومت ها به دو دسته Dip و SMD تقسیم می شوند. مقاومت های SMD، مقاومت هایی به رنگ سیاه هستند که مقدار آن ها به صورت عدد بر روی آن ها درج شده است. مقاومت 0R 0805 SMD به صورت لحیم کاری شده بر روی مدارات الکترونیکی قرار می گیرند که این قسمت لحیم کاری شده به رنگ نقره ای به صورت  مقاومت ها در ابعاد و اشکال مختلفی ساخته می شوند که تنها از نظر قابل تحمل تفاوت دارند. عددی که بر روی مقاومت های SMD درج شده اند، سه رقم هستند که دو رقم اول نشان دهنده مقدار مقاومت و رقم سوم نشانگر میزان صفر بعد از عدد می باشد. البته در برخی از مقامت های SMD عدد درج شده 4 رقم می باشد که سه رقم اول مقدار مقاومت را نمایش می دهد و رقم چهارم میزان  صفر بعد از عدد را نشان می دهد. همچنین حرف R در بین اعداد نشان دهنده ممیز یا اعشار است. انواع مختلفی از مقاومت های SMD مانند مقاومت SMD 0805، مقاومت SMD 1206، مقاومت SMD 1210، مقاومت SMD 2010، مقاومت SMD 2512 می باشند. مقاومت های ذکر شده تنها از نظر سایز متفاوت می باشند یعنی هر چه سایز مقاومت بزرگتر باشد، توان قابل تحمل آن  بیشتر است. مقاومت 0 اهم نمونه ای از مقاومت مقاومت SMD سایز 0805 می باشد.

 • مشخصات فنی
  نوع مقاومت مقاومتSMD
  مقدار مقاومت 0 اهم
  سایز مقاومت 0805
  نوع نصب روبردی
  جنس کربنی
  کشور سازنده چین