رله بچه میلون 24 ولت 5 پایه 10 آمپر 1 کنتاکت HJR T78 1C 24VDC 10A LIMING
  رله بچه میلون 24 ولت 5 پایه 10 آمپر 1 کنتاکت HJR T78 1C 24VDC 10A LIMING رله_بچه_میلون24
  رله_بچه_میلون۲۴
  تماس بگیرید
  رله بوبین وسط 6 پین 24 ولت 3 آمپر 1کنتاکت LR4100 24VDC 1C 3A LIMING
  رله بوبین وسط 6 پین 24 ولت 3 آمپر 1کنتاکت LR4100 24VDC 1C 3A LIMING رله شیشه ای
  رله شیشه ای
  تماس بگیرید
  رله شیشه ای 110 ولت 8 پین 5 آمپر 2 کنتاکت G2R-2 110VAC 8PIN 2C 5A OMRON
  رله شیشه ای 110 ولت 8 پین 5 آمپر 2 کنتاکت G2R-2 110VAC 8PIN 2C 5A OMRON G2R-2 110VAC 8PIN 2C 5A OMRON رله
  G۲R-۲ ۱۱۰VAC ۸PIN ۲C ۵A OMRON رله
  تماس بگیرید
  رله شیشه ای 24 ولت 8 پین 16 آمپر G2R-1-E 24VDC 8PIN 16A OMRON
  رله شیشه ای 24 ولت 8 پین 16 آمپر G2R-1-E 24VDC 8PIN 16A OMRON رله_کتابی_24ولت_امرون
  رله_کتابی_۲۴ولت_امرون
  تماس بگیرید
  رله مخابراتی 24 ولت 1 آمپر 2 کنتاکت N4078 2C 24VDC 1A NHG
  رله مخابراتی 24 ولت 1 آمپر 2 کنتاکت N4078 2C 24VDC 1A NHG رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله میلون بلند 24 ولت 10 آمپر JZC 22F 1C 24VDC 10A LIMING
  رله میلون بلند 24 ولت 10 آمپر JZC 22F 1C 24VDC 10A LIMING رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله میلون کوتاه 24 ولت 10 آمپر 5 پین NT73C10DC24 10A NHG
  رله میلون کوتاه 24 ولت 10 آمپر 5 پین NT73C10DC24 10A NHG رله 24 وت
  رله ۲۴ وت
  تماس بگیرید
  رله میلون کوتاه 24 ولت 7 آمپر 1 کنتاکت JQC 3F 1C 24VDC 7A LIMING
  رله میلون کوتاه 24 ولت 7 آمپر 1 کنتاکت JQC 3F 1C 24VDC 7A LIMING رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کتابی 24 ولت 16 آمپر 1کنتاکت JQX 14FA 1C 24VDC 16A LIMING
  رله کتابی 24 ولت 16 آمپر 1کنتاکت JQX 14FA 1C 24VDC 16A LIMING رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کتابی 24 ولت 6 پین 16 آمپر NT75AS16DC24V 16A 6PIN NHG
  رله کتابی 24 ولت 6 پین 16 آمپر NT75AS16DC24V 16A 6PIN NHG رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کتابی24 ولت 16 آمپر 8 پین NT75CS16DC24V 16A 8PIN NHG
  رله کتابی24 ولت 16 آمپر 8 پین NT75CS16DC24V 16A 8PIN NHG رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کتابی24 ولت 5 آمپر دو کنتاکت JQX 14FC 2C 24VDC 5A LIMING
  رله کتابی24 ولت 5 آمپر دو کنتاکت JQX 14FC 2C 24VDC 5A LIMING قیمت رله 24 ولت
  قیمت رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کوچک 4 پایه 24 ولت 10 آمپر JZC 32FAZ10DC24V 10A NHG
  رله کوچک 4 پایه 24 ولت 10 آمپر JZC 32FAZ10DC24V 10A NHG رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کولر 24 ولت 1 کنتاکت 20-30 آمپر JQX 4501F 1C 24VDC 20A-30A LIMING
  رله کولر 24 ولت 1 کنتاکت 20-30 آمپر JQX 4501F 1C 24VDC 20A-30A LIMING رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کولر 24 ولت 30-40 آمپر NT90TNCE24CB 30A-40A NHG
  رله کولر 24 ولت 30-40 آمپر NT90TNCE24CB 30A-40A NHG رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
  رله کولر 24 ولت 5 پین 30-40 آمپر NT90TNLCE24CB 30A-40A NHG
  رله کولر 24 ولت 5 پین 30-40 آمپر NT90TNLCE24CB 30A-40A NHG رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  تماس بگیرید
   اگر به بعضی از لوازم الکتریکی موجود در منزل مانند سماور، چای ساز، کولرگازی، تایمر چراغ های راهرو ها و ... دقت کرده باشید، در هنگام خاموش و روشن شدن صدای آرامی شنیده می شود. این صدا، صدای عمل کردن رله می باشد. در مدارهایی که دارای قسمت کنترلی و یک سوئیچ  برای قطع و وصل جریان برق با ولتاژ بالا هستند رله کاربرد موثری دارد. رله ها نوعی کلید الکتریکی هستند که بسیار سریع عمل می کنند و با هدایت یک مدار الکتریکی  باز و بسته می شوند. رله ها در انواع مختلف 5 ولت، 12 ولت و 24 ولت موجود می باشند. رله ها در زمینه ایزوله الکتریکی بین قسمت کنترل و بار، افزایش توان خروجی (تقویت توان خروجی بخش کنترلی) کاربرد دارند. مهم ترین کاربرد رله ها در افزایش توان خروجی های PLC و دیگر تجهیزات درونی تابلو برق ها می باشد. از آنجایی که رله ها  می توانند جریانی قوی تر از جریان ورودی را هدایت کنند، می توان رله را نوعی تقویت کننده نامید.
   رله 24 ولت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • OMRON