رله بچه میلون12 ولت 5 پایه 10 آمپر HJR T78 1C 12VDC 10A LIMING
  رله بچه میلون12 ولت 5 پایه 10 آمپر HJR T78 1C 12VDC 10A LIMING رله بچه میلون 5 پایه تک کنتاکت 10 آمپر 12 ولت
  رله بچه میلون ۵ پایه تک کنتاکت ۱۰ آمپر ۱۲ ولت
  تماس بگیرید
  رله بوبین وسط 12 ولت 6 پین 3 آمپر LR4100 12VDC 1C 3A LIMING
  رله بوبین وسط 12 ولت 6 پین 3 آمپر LR4100 12VDC 1C 3A LIMING رله بوبین وسط 6 پایه 12 ولت 3 آمپر 1 کنتاکت
  رله بوبین وسط ۶ پایه ۱۲ ولت ۳ آمپر ۱ کنتاکت
  تماس بگیرید
  رله بوبین کنار 12 ولت 3 آمپر LR4101 12VDC 1C 3A LIMING
  رله بوبین کنار 12 ولت 3 آمپر LR4101 12VDC 1C 3A LIMING رله بوبین کنار 1 کنتاکت 5 پایه 12 ولت 3 آمپر
  رله بوبین کنار ۱ کنتاکت ۵ پایه ۱۲ ولت ۳ آمپر
  تماس بگیرید
  رله مخابراتی 12 ولت 2 کنتاکت 8 پین 1 آمپر N4078 2C 12VDC 1A NHG
  رله مخابراتی 12 ولت 2 کنتاکت 8 پین 1 آمپر N4078 2C 12VDC 1A NHG رله مخابراتی 8 پایه 12 ولت 1 آمپر 2 کنتاکت
  رله مخابراتی ۸ پایه ۱۲ ولت ۱ آمپر ۲ کنتاکت
  تماس بگیرید
  رله میلون 12ولت 7 آمپر تک کنتاکت JQC 3F 1C 12VDC 7A LIMING
  رله میلون 12ولت 7 آمپر تک کنتاکت JQC 3F 1C 12VDC 7A LIMING رله 5 پایه میلون 12 ولت 1کنتاکت 7 آمپر
  رله ۵ پایه میلون ۱۲ ولت ۱کنتاکت ۷ آمپر
  تماس بگیرید
  رله میلون بلند 12 ولت 10 آمپر تک کنتاکت JZC 22F 1C 12VDC 10A LIMING
  رله میلون بلند 12 ولت 10 آمپر تک کنتاکت JZC 22F 1C 12VDC 10A LIMING رله پایه میلون بلند 12 ولت 10 آمپر 5 پایه تک کنتاکت لیمینگ
  رله پایه میلون بلند ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۵ پایه تک کنتاکت لیمینگ
  تماس بگیرید
  رله میلون کوتاه 12 ولت 10 آمپر NT73C10DC12 10A NHG
  رله میلون کوتاه 12 ولت 10 آمپر NT73C10DC12 10A NHG رله میلون 5 پایه کوتاه 10 آمپر 12 ولت 1 کنتاکت
  رله میلون ۵ پایه کوتاه ۱۰ آمپر ۱۲ ولت ۱ کنتاکت
  تماس بگیرید
  رله کتابی 12 ولت 16 آمپر 8 پایه NT75CS16DC12V 16A 8PIN NHG
  رله کتابی 12 ولت 16 آمپر 8 پایه NT75CS16DC12V 16A 8PIN NHG رله کتابی 12 ولت 8 پین 1 کنتاکت 16 آمپر
  رله کتابی ۱۲ ولت ۸ پین ۱ کنتاکت ۱۶ آمپر
  تماس بگیرید
  رله کتابی 12 ولت 16 آمپر تک کنتاکت JQX 14FA 1C 12VDC 16A LIMING
  رله کتابی 12 ولت 16 آمپر تک کنتاکت JQX 14FA 1C 12VDC 16A LIMING رله 8 پایه 16 آمپر 12 ولت کتابی
  رله ۸ پایه ۱۶ آمپر ۱۲ ولت کتابی
  تماس بگیرید
  رله کتابی 12 ولت 5 آمپر دو کنتاکت JQC 14FC 2C 12VDC 5A LIMING
  رله کتابی 12 ولت 5 آمپر دو کنتاکت JQC 14FC 2C 12VDC 5A LIMING رله کتابی 12 ولت 8 پایه 5 آمپر دو کنتاکت لیمینگ
  رله کتابی ۱۲ ولت ۸ پایه ۵ آمپر دو کنتاکت لیمینگ
  تماس بگیرید
  رله کتابی 6 پایه 12 ولت 16 آمپر NT75AS16DC12V 16A 6PIN NHG
  رله کتابی 6 پایه 12 ولت 16 آمپر NT75AS16DC12V 16A 6PIN NHG رله کتابی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه 1 کنتاکت
  رله کتابی ۱۲ ولت ۱۶ آمپر ۶ پایه ۱ کنتاکت
  تماس بگیرید
  رله کولر 12 ولت 5 پایه تک کنتاکت NT90TNCE12CB 30A-40A NHG
  رله کولر 12 ولت 5 پایه تک کنتاکت NT90TNCE12CB 30A-40A NHG رله کولر 12 ولت 5 پایه 30-40 آمپر
  رله کولر ۱۲ ولت ۵ پایه ۳۰-۴۰ آمپر
  تماس بگیرید
   اگر به بعضی از لوازم الکتریکی موجود در منزل مانند سماور، چای ساز، کولرگازی، تایمر چراغ های راهرو ها و ... دقت کرده باشید، در هنگام خاموش و روشن شدن صدای آرامی شنیده می شود. این صدا، صدای عمل کردن رله می باشد. در مدارهایی که دارای قسمت کنترلی و یک سوئیچ  برای قطع و وصل جریان برق با ولتاژ بالا هستند رله کاربرد موثری دارد. رله ها نوعی کلید الکتریکی هستند که بسیار سریع عمل می کنند و با هدایت یک مدار الکتریکی  باز و بسته می شوند. رله ها در انواع مختلف 5 ولت، 12 ولت و 24 ولت موجود می باشند. رله ها در زمینه ایزوله الکتریکی بین قسمت کنترل و بار، افزایش توان خروجی (تقویت توان خروجی بخش کنترلی) کاربرد دارند. مهم ترین کاربرد رله ها در افزایش توان خروجی های PLC و دیگر تجهیزات درونی تابلو برق ها می باشد. از آنجایی که رله ها  می توانند جریانی قوی تر از جریان ورودی را هدایت کنند، می توان رله را نوعی تقویت کننده نامید.
   رله 12 ولت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده