1N4007 MIC دیود
  1N4007 MIC دیود دیود 1 آمپر 1000 ولت
  دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت
  ۲۴۰ تومان
  1N4007 SMD TOSHIBA دیود
  1N4007 SMD TOSHIBA دیود دیود 4007 اس ام دی
  دیود ۴۰۰۷ اس ام دی
  ۱۶۵ تومان
  1N4148 NXP دیود
  1N4148 NXP دیود دیود شیشه ای
  دیود شیشه ای
  ۱۳۰ تومان
  1N4148 SEMTECH دیود
  1N4148 SEMTECH دیود 0
  ۰
  ۱۱۶ تومان
  1N4148 SMD SEMTECH دیود
  1N4148 SMD SEMTECH دیود دیود 4148 اس ام دی
  دیود ۴۱۴۸ اس ام دی
  ۱۱۵ تومان
  1N5198 MIC دیود
  1N5198 MIC دیود دیود
  دیود
  ۱,۳۰۵ تومان
  1N5399 MIC دیود
  1N5399 MIC دیود دیود
  دیود
  ۲۸۲ تومان
  1N5408 MIC دیود
  1N5408 MIC دیود دیود 3 آمپر 1000ولت
  دیود ۳ آمپر ۱۰۰۰ولت
  ۷۹۲ تومان
  1N5819 MIC دیود
  1N5819 MIC دیود دیود
  دیود
  ۳۲۱ تومان
  1N5819 SMD (SS14)
  1N5819 SMD -SS14- دیود
  دیود
  ۳۲۴ تومان
  1N5822 MIC دیود
  1N5822 MIC دیود دیود
  دیود
  ۹۱۳ تومان
  1N5822 SMD (SS34)
  1N5822 SMD -SS34- دیود
  دیود
  ۷۳۹ تومان
  30CTQ100 IR دیود شاتکی
  30CTQ100 IR دیود شاتکی دیود شاتکی 30 آمپر
  دیود شاتکی ۳۰ آمپر
  ۷,۸۳۰ تومان
  BA157 MIC دیود
  BA157 MIC دیود دیود
  دیود
  ۴۷۸ تومان
  BAS16 SMD-SOT 23
  BAS16 SMD-SOT 23 دیود
  دیود
  ۴۳۵ تومان
  BYW99W200
  BYW99W200 0
  ۰
  ۲۸,۲۷۵ تومان
  DB3 ST دیاک
  DB3 ST دیاک دیاک
  دیاک
  ۲۴۸ تومان
  FR107 MIC دیود
  FR107 MIC دیود دیود
  دیود
  ۲۴۸ تومان
  HER103 MIC دیود
  HER103 MIC دیود دیود
  دیود
  ۱,۳۰۵ تومان
  MUR8100 ON دیود
  MUR8100 ON دیود دیود بازیابی خیلی سریع
  دیود بازیابی خیلی سریع
  ۵,۶۵۵ تومان
  PDTA114ET SMD
  PDTA114ET SMD 0
  ۰
  ۱,۳۹۲ تومان
  PDTA124ET SMD
  PDTA124ET SMD 0
  ۰
  ۱,۳۹۲ تومان
  S5MC DO-214 SMD
  S5MC DO-214 SMD 0
  ۰
  ۱,۹۵۷ تومان
  UF4007 SMD (US1M)
  UF4007 SMD -US1M- دیود
  دیود
  ۲۸۳ تومان
  UF5408 NXP دیود
  UF5408 NXP دیود دیود فست 3 آمپر
  دیود فست ۳ آمپر
  ۹۵۷ تومان
  دیود 1/5KE16CA VISHAY
  دیود 1/5KE16CA VISHAY دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  ۱,۶۵۳ تومان
  دیود 1/5KE18CA VISHAY
  دیود 1/5KE18CA VISHAY یک دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  یک دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  ۱,۶۵۳ تومان
  دیود 6A10 MIC
  دیود 6A10 MIC دیود 6 آمپر 1000ولت
  دیود ۶ آمپر ۱۰۰۰ولت
  ۱,۲۳۲ تومان
  دیود UF4007 MIC
  دیود UF4007 MIC دیود فست 1 آمپر
  دیود فست ۱ آمپر
  ۲۶۱ تومان
  BA159 MIC دیود
  BA159 MIC دیود دیود
  دیود
  D92-02
  D92-02 0
  ۰
  SR5100
  SR5100 0
  ۰
  STPS5L40
  STPS5L40 0
  ۰
   دیود SMD و DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده